Aanleveren

Aanleveren

De accountmanagers van City Cheques nemen alle aspecten voor deelname en het aanleveren van advertentiemateriaal persoonlijk door met de ondernemers. Zij adviseren hierbij ook over de beste aanpak.

Looptijd van het project

Looptijd van het project is 12 maanden nadat de boekjes aan de deelnemers zijn afgeleverd.

Kosten van deelname

Het plaatsen van een advertentie en de kosten daarvan wordt door de accountmanagers met de deelnemende adverteerders besproken. Voor het verschuldigde bedrag wordt een factuur aan de opdrachtgever gezonden op het moment dat de boekjes zijn afgeleverd op de uitgiftepunten.

Betaling

Geschiedt op basis van een verzonden factuur.
City-Cheques-layout-voorbeeld


Aanleveren advertenties

U kunt kant-en-klaar advertentiemateriaal aanleveren in PDF-bestandsformaat. Het formaat van het materiaal is 143x115mm. Hiervan is aan de boven- en onderzijde en links en rechts 5 mm snijruimte. De zichtbare maat van de advertentie (City Cheque) is dus 133x105mm. Gebruikte foto’s in de advertentie hebben een resolutie van 300ppi. De advertentie moet worden aangeleverd in CMYK (vierkleuren) -formaat, met een profiel voor gestreken (coated) papier. Er zijn geen PMS-kleuren in de advertentie zichtbaar, deze dienen omgezet te zijn naar CMYK. Bij voorkeur is de advertentie aangeleverd met een PDF/X-4:2010 profiel.

De advertenties dienen aangeleverd te worden per e-mail aan materialen@citycheques.nl

City Cheques kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden of teksten. Denk hierbij aan taal en/of spelfouten, onjuiste kleuren of kleuromzetting, rasters, verlooptinten et cetera.

Controle advertenties

Na het opmaken van de advertenties ontvangt de opdrachtgever het concept van de advertentie, waarop een akkoord gegeven dient te worden.

Aantal uit te geven boekjes

De deelnemende adverteerders bepalen gezamenlijk het uit te geven aantal boekjes. Er worden minimaal het aantal deelnemers x 400 boekjes uitgegeven.

Plaatsen waar de boekjes worden afgegeven

Bij deelnemende ondernemers alsmede instanties welke te maken hebben met de instroom van nieuwe bewoners.

Ondersteuning van de ondernemer

Het voorbereiden en in concept klaarmaken van de advertentie is voor veel ondernemers een bezigheid waar zij niet iedere dag mee geconfronteerd worden. Wat zet ik in mijn advertentie? Doe ik wel een goed aanbod? Vragen die de deelnemer moet beantwoorden. De accountmanager van City Cheques zal de adverteerder daarin begeleiden en aangeven wat te adviseren is.